Totaalresultaten E-Waste Races  sinds 2014

         

*    1.060.945 kg/ 78 races met geregistreerd gewicht x 1,44 x 155 races 

**  1.060.945 kg/ 78 races met geregistreerd gewicht x 1,44

Per 1 ton e-waste dat wordt ingezameld (ten opzichte van e-waste dat niet wordt ingezameld), wordt 1,44 ton CO2 bespaard. BronWorldLoop.org

     

Resultaten per jaar 

Resultaten van 2023

Resultaten van 2022

Resultaten van 2021

Resultaten van 2020

Resultaten van 2019

Resultaten van 2018

Resultaten van 2017

Resultaten van 2016

Resultaten van 2015

Resultaten van 2014

Records

 

134 deelnemende gemeenten: